Zachowania dyskwalifikujące na egzaminie praktycznym na prawo jazdy

Istnieje szereg różnych zachowań kandydata na kierowcę, które przekreślają jego szanse na pomyśle zdanie części praktycznej egzaminu na prawo jazdy. Kiedy i dlaczego kursantom nie udaje się uzyskać pozytywnej oceny i egzamin należy przerwać?

Sytuacja w której zdający jest zobowiązany do dostosowania się do ruchu drogowego podczas egzaminu, zapewne jest dla niego bardzo stresująca. Musi, bowiem udowodnić egzaminatorowi, iż w pełni nadaje się na samodzielnego kierowcę. Egzaminator przerwie egzamin z różnych powodów, jeśli uzna, iż zdający złamał jakąkolwiek zasadę ruchu drogowego. Egzaminator musi być czuły na wszelkie tego typu zachowania, gdyż one zagrażają życiu lub zdrowiu kierowcy oraz innych uczestników ruchu ulicznego. Jakie to zachowania? Poniżej przedstawiono zestawienie największych przewinień podczas egzaminu, które dyskwalifikują przyszłego kierowcę:

 • Spowodowanie kolizji drogowej – niestety taka sytuacja może mieć miejsce i jest to powód do automatycznego przerwania egzaminu,
 • Nie zatrzymanie się by ustąpić pieszemu pierwszeństwo, gdy pojazd jadący pasem obok w tym samym kierunku tak postąpił,

 • Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu – pieszy na przejściu dla pieszych ma zawsze pierwszeństwo przejścia,
 • Niezatrzymanie pojazdu na przejściu, gdy przechodzi osoba niepełnosprawna mająca problemy z poruszaniem się,

 • Niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym lub uprawnione do kontroli ruchu drogowego,

 • Niezastosowanie się do znaków drogowych – między innymi znaków – stop, zakaz wjazdu, zakaz skrętu w lewo lub w prawo, i tym podobne,
 • Przejeżdżanie po ciągłej linii,
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, który według przepisów ruchu drogowego ma pierwszeństwo,
 • Naruszenie zakazu zawracania,
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h,
 • Wyprzedzanie w miejscach do tego niedozwolonych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *